14ти Октомври 2017 от 17 часа  
Edition
 
видеа
Сянката
Сянката приказка на Х.К. Андерсен
“Сянката”
мулти медиен спектакъл за деца и юноши
по едноименната приказка на Ханс-Кристиян Андерсен


Фриц Герхард Бертелсен (Дания), бас кларинет
Айнар Кандинг (Дания), музика, електроники и процесинг в реално време
Нилс Микелсен (Дания), адаптация, видео
Мия Тейл Хаве (Дания), режисьор, дизайнер
Ирина-Калина Гудева (България/Швейцария/Дания), превод и глас зад кадър
   
14ти Октомври 2017 от 19:30 часа  
Edition
 
видеа
Дза море (Елмира Дърварова, цигулка)
“Песни без думи посветени на Бах” соло рецитал
Елмира Дърварова (САЩ/България), цигулка

Програма:

(including the following acoustic and electroacoustic works)

Дза море (Циганска балада) от Силвия Бодорова (Чехия)
българска премиера

Лилавата цигулка от Любомир Денев (България)
световна премиера

Планините на Урал от Айнар Кандинг(Дания)
българска премиера

Далечни мечти от Елмира Дърварова (САЩ/България)
по мотиви от български народни песни

Шакона от Карстен Бо Ериксен (Дания)
българска премиера

Пощенска картичка от края на света от Константин Суховетски (Русия)

Диалози от Николай Бадински (Германия/България)
българска премиера

Парят ме сълзите от Елмира Дърварова (САЩ/България)по мотиви от българската народна песен “Грозданка”
световна премиера

видео Айнар Кандинг/Нес Лерпа (Дания)

   
14ти Октомври 2017 от 21:30 часа  
And the piano sails on solo recital
 
видеа
Love's Labours Lost

“И пианото пътува…” музикален спектакъл
Любомир Денев (България), пиано, композиция
Искра Ангелова (България), актриса, рецитатор

Iskra Angelova

По текстове на Богомил Гудев и Любомир Денев. Програмата включва следните композиции на Любомир Денев : Три прелюда, Emoticons, Love’s Labours Lost, както и композиции вдъхновени от поезията на Богомил Гудев и Любомир Денев.

В сезона на дъждовете   Кристална тишина

Пак заваля… И пак е късно,
и пак за сън не стига времето,
и пак решавам сто навъсени неразрешими теореми…

Пак заваля… И пак е рано,
и пак угаснаха фенерите,
и пак оставям стари рани
да се лекуват на доверие…

Пак заваля… И пак е трудно
да се дели дъждът от сълзите,
да се държат очите будни,
да се развързват мокри възлите…

Богомил Гудев
  на Чик Къриа

Откъртих от гръдта на Тишината
Единствен звук, след него - втори
И пак след тишината го запратих,
А ненаситната утроба
В бездънното си лоно го затвори.

Но в тази жадна нощ беззвездна
И друг кристален звън, в небивал порив
Политна от недрата ми греховни
И оплоди безмълвната й бездна.

Любомир Денев