МЕДИЯ
Откъси от произведенията, които ще бъдат представени в Издание 2017 на Конкордиа фестивал


Видеа      
In Dark
Мракът
Menada
Менада
Fathoms
Фатомс
Mosaico 1
Мозайка 1
 
Auxiliary Blue
Наситено синьо
Colori Nomadi
Love's Labours Lost
Koyunbaba
Коюнбаба
Colori Nomadi
Колори Номади
       
Shadow    
Сянката