Артисти в резиденция

снимка Ева Сковронска – Слау