Артисти в резиденция Издание 2019

снимка Ева Сковронска – Слау