Артисти в резиденция Издание 2020

снимка Ева Сковронска – Слау