Визуални Артисти Издание 2017

снимка Ева Сковронска – Слау

Каспър Обро (Дания)
http://ditdatdot.dk/

Лилеван (Германия)
http://www.lillevan.com

Нес Лерпа (Дания)
http://www.neslerpa.com/

Ева Сковронска-Слав (Полша/Дания)
http://www.skowronska-slaw.dk/

Клод Дюсе (Швейцария)
http://www.claudedussez.ch

Ким Дан Тронг (Дания)
https://www.youtube.com/watch?v=a0aiusQKjJU