Визуални Артисти Издание 2018

снимка Ева Сковронска – Слау

Каспър Обро (Дания)
http://ditdatdot.dk/

Ева Сковронска-Слав (Полша/Дания)
http://www.skowronska-slaw.dk/

Клод Дюсе (Швейцария)
http://www.claudedussez.ch

Силви Арлета (Швейцария)

Абдулай Гандема (Африка)