Издание 2018

снимка Ева Сковронска – Слау

Конкордиа Фестивал Издание 2018

За повече информация за програмата, творците и участниците на фестивала, както и часовете на представленията, можете да кликнете на съответния ден:

19ТИ МАЙ
22РИ ЮНИ
4ТИ ОКТОМВРИ