Издание 2020

снимка Ева Сковронска – Слау

Конкордиа Фестивал Издание 2020

За повече информация за програмата, творците и участниците на фестивала, както и часовете на представленията, можете да кликнете на съответния ден:

20ТИ ФЕВРУАРИ
21ВИ ФЕВРУАРИ
24ТИ ФЕВРУАРИ