Композитори в резиденция 2020

снимка Ева Сковронска – Слау