Композитори Издание 2018

снимка Ева Сковронска – Слау

Айнар Кандинг (Дания)
http://www.kanding.com

Юлия Ценова (България)
https://de.wikipedia.org/wiki/Julia_Tsenova

Пиер Йодловски (Франция)

Венециела Найденова (България / Швейцария)

Борислава Танева (България)

Жоскан Швитцкебел (Швейцария)

Арво Парт (Естония)

Едит Канат де Шизи (Франция)

Атанас Бояджиев (България)

Емил Табаков (България)

Ян Сибелиус (Финландия)

Астор Пиацола (Аржентина)