Контакти

снимка Ева Сковронска – Слау

графичен дизайн:
Ирина-Калина Гудева www.ikana.info
Георги Василев www.george-vassilev.com

графичен и уеб дизайн:
Живко Иванов

уеб разработка:
Момчил Минков

 

Моля, използвайте формуляра по-горе, за да изпратите съобщение

телефон и факс: + 41 27 203 21 30
мобилен: + 359 888 276 962